Samen bomen planten

Sinds 2012 ben ik betrokken bij de oprichting van Stichting Local Spirit. De Stichting houdtzich bezig met het motiveren van mensen om betrokken te zijn bij de natuur, met name via de aanplanten van jonge loofbomen, aardeheling, natuuronderzoek en het opruimen van zwerfvuil. We hebben in samenwerking met vrijwilligers en ecologische adviseurs projecten opgezet om plantdagen te organiseren. Boomplantdagen zijn openbare dagen voor iedereen.

Wil je er meer over weten?
kijk op www.samenbomenplanten.nl