Naar aanleiding van de bosbranden in Schoorl heb ik me sinds 2011, samen met een groep vrijwilligers, ingezet om nieuwe loofbomen aan te planten in het verbrande duingebied. Vanuit dit initiatief is Stichting Local Spirit opgericht. De Stichting heeft als doel dienstbaar te zijn voor de natuur en mensen te betrekken bij de natuur door de aanplant van jonge loofbomen, het opruimen van zwerfvuil en natuurwandelingen.

We hebben in samenwerking met kinderen, vrijwilligers, natuurvrienden en ecologische adviseurs vele bomen geplant en duurzame projecten opgestart.

Wil je er meer over weten?
kijk op www.localspirit.nl