Local Spirit

Naar aanleiding van de bosbranden in Schoorl heb ik me sinds 2011 ingezet om nieuwe loofbomen aan te planten. Vanuit dit initiatief is Stichting Local Spirit voortgekomen. De Stichting heeft als doel dienstbaar te zijn voor de natuur en mensen te motiveren betrokken te zijn, met name via de aanplant van jonge loofbomen, aardeheling, natuuronderzoek en het opruimen van zwerfvuil. We hebben in samenwerking met vrijwilligers, natuurvrienden en ecologische adviseurs vele bomen geplant.

Wil je er meer over weten?
kijk op www.localspirit.nl