Naar aanleiding van de bosbranden in Schoorl heb ik me sinds 2011 ingezet om nieuwe loofbomen aan te planten in het verbrande duingebied. Vanuit dit initiatief is Stichting Local Spirit voortgekomen. De Stichting heeft als doel dienstbaar te zijn voor de natuur en mensen te motiveren betrokken te zijn bij de natuur door de aanplant van jonge loofbomen, het opruimen van zwerfvuil, en door voorlichting, natuur-educatie en natuuronderzoek.

We hebben in samenwerking met kinderen, vrijwilligers, natuurvrienden en ecologische adviseurs vele bomen geplant, duurzame projecten opgestart en de aanleg van biodiverse ecologische tuinprojecten begeleid.

Wil je er meer over weten?
kijk op www.localspirit.nl