Samen bomen planten

Sinds 2012 houdt Stichting Local Spirit zich bezig met het aanplanten van jonge loofbomen, aardeheling, natuuronderzoek en het opruimen van zwerfvuil. We hebben in samenwerking met vrijwilligers en ecologische adviseurs projecten opgezet om plantdagen te organiseren. Boomplantdagen zijn openbare dagen voor iedereen.

Wil je er meer over weten?
kijk op www.samenbomenplanten.nl